Zwalczanie szczurów w piwnicy

Mieszkając w bloku, zwykle nie zastanawiasz się nad tym ile gryzoni może okupować piwnice. Mimo to jest to bardzo duży problem, dotyczący przede wszystkim dużych miast. Jak sobie z tym radzić? Oczywiście, można wykładać słynne i znane przez wszystkich tacki z trutkami na szczury i myszy – jednak to nie zawsze wystarczające rozwiązanie. W gorszych przypadkach wzywa się odpowiednich ludzi, którzy zajmują się profesjonalnie tak zwaną deratyzacją.

Co to jst deratyzacja?

Dla wielu jest to zupełnie obce słowo, jednak nie zagłębiając się w szczegóły oznacza „pozbywanie się gryzoni”. Firm zajmujących się deratyzacją na różną skalę powstaje coraz więcej, ponieważ mimo ciągłego postępu, problem ze szczurami czy też myszami jest coraz większy. Dlaczego? A no dlatego, że jest ułatwiony dostęp do pożywienia oraz lepsze warunki dla takich zwierzątek. Kiedy jednak mamy podjąć decyzję o tak dużych krokach? Oczywiście, jeśli szczurów jest kilka – kilkanaście w jednym bloku/domu, najczęściej wystarcza sama trutka zakupiona w sklepie i wysypana na ziemię lub papierową tackę.Jednak, gdy problem dotyczy większych zbiorowisk – całe osiedle, ulica, miasto, tunele, podziemia, a ilość szczurów wynosi ponad 100 należy wezwać ekipę, która profesjonalnie zajmie się usunięciem szkodników.

Odszczurzanie nie jest łatwe
(jeśli ma być skuteczne)

Proces deratyzacji musi być ściśle kontrolowany. Polega on przede wszystkim na stosowaniu odpowiednio stężonych, silnych środków. Zachowuje się wszelkie środki ostrożności, aby proces deratyzacji nie zagrażał zdrowiu lub życiu ludzi i zwierząt domowych. Deratyzację rozpoczyna się od zapoznania wszystkich ludzi z niebezpieczeństwem i postępowaniem w czasie procesu deratyzacji. Osoby prywatne nie mają wstępu na teren odszczurzania – nakładana jest kwarantanna jeśli jest to możliwe. Osoby odpowiedzialne za proces, przystępują następnie do oględzin oraz oczyszczenia terenu zaszczurzonego z produktów przytrzymujących gryzonie przy życiu. Następnie zmienia się im warunki klimatyczne – zmniejsza wilgoć, obniża temperaturę.

Głodówka i zmiana mikroklimatu powoduje, że gryzonie stają się znacznie bardziej zdezorientowane. Następnie wkracza się ze środkami gryzoniobójczymi. Ten etap jest najmniej bezpieczny, dlatego w tym czasie panuje absolutny zakaz wstępu osobom postronnym. Osoby zajmujące się odszczurzaniem noszą w tym czasie specjalne kombinezony, które chronią przede wszystkim skórę oraz drogi oddechowe – to właśnie one są najbardziej narażone na toksyczne działanie tych środków. Gdy proces się zakończy, oczyszcza się teren z obumarłych zwierząt i oczyszcza powietrze z trujących substancji.

Informacji do napisania tego artykułu dostarczyła firma PROPEST, zajmująca się kompleksową deratyzacją, dezynfekcją i dezynsekcją na terenie Tychów, Katowic i miast przyległych:
www.propest.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *